De bedrieger bedrogen (wagenspel)

Wagenspel Rederijkerskamer

LEEK - Rederijkerskamer Ons Genoegen trof het niet helemaal met de geplande wagenspelen. Tussen de fikse buien door kon men echter toch de geplande voorstellingen spelen. Het publiek was uiteraard minder groot in aantal dan gehoopt vanwege het weer, de wel aanwezigen genoten van het geboden spel. Het spel speelde zich in zijn geheel af op een platte wagen, hetgeen zijn charme heeft in met de name de beperkingen die dit met zich mee brengt. Zondagmiddag 3 september speelt men nog twee-maal tussen 13.00 en 17.00 uur in de tuinen van de borg Nienoord.