Wie zijn wij

De Leekster Rederijkerskamer "Ons Genoegen" is in 1892 opgericht en is daarmee één van de oudste verenigingen in Leek. Meer informatie over onze lange historie vindt u onder Historie.

Wij zijn een actieve toneelvereniging die elk jaar een ander stuk op de planken brengt. Van blijspel tot . . .

Bestuur

Het bestuur van Rederijkerskamer "Ons genoegen" bestaat uit de volgende leden:

Gerda Sonnemabestuurslid
Abel ten Have voorzitter
Gerda Sonnema secretaris
Geesje Bouma penningmeester