Historie

De Leekster toneelvereniging “Ons Genoegen” kent een lange geschiedenis. Ze is de voortzetting van de rederijkerskamer “Ons Genoegen” opgericht in 1892. “Ons Genoegen” is daarmee één van de oudste verenigingen in Leek. De rederijkerskamer deed in het verleden aan toneel, improvisatie, poëzie en voordrachten.

Omdat de vereniging al vele jaren alleen toneel speelt, is besloten om per 1 juli 2024 onze naam te veranderen in Toneelvereniging “Ons Genoegen”.

--> Rederijkerskamer “Ons Genoegen” te Leek
--> Toneelvereniging “Ons Genoegen” te Leek

Rederijkerskamer “Ons Genoegen”

Algemeen

De rederijkerij (= de rede verrijken) is al heel oud; het is ontstaan in de vroege middeleeuwen in Noord-Frankrijk en in Wallonië. Toen de boerenstand in Groningen rond 1850 rijk werd vond ze dat ze zich ook cultureel moest ontwikkelen. Zo ontstonden veel rederijkerskamers in Groningen die aan toneel deden, improviseerden, voordrachten hielden en bezig waren met poëzie. Daarnaast verenigden deze kamers zich in 1867 in een overkoepelend orgaan, het Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond. In 1969 verkreeg die het predicaat Koninklijk: het K.P.G.R.V.

Leek

Zoals in de aanhef al verteld is de Leekster rederijkerskamer “Ons Genoegen” opgericht in 1892. De oprichters waren 5 jongelui, die al regelmatig bij elkaar kwamen in een hutje aan het Piepke en die ook al regelmatig naar rederijkerskamers in de omliggende dorpen gingen. Zo ontstond de behoefte aan een eigen Leekster rederijkerskamer. Het waren bakker Sikko Cazemier, de koopman Simon Aptroot, de timmerman Arend van Houten, de blauwverver Lucas Hillebrands en de rijksambtenaar Dirk Jansen, resp. 19, 17, 20, 20 en 21 jaar oud. Daarmee kwam “Ons Genoegen” meer voort uit de middenstand. Bij het 100-jarig bestaan van “Ons Genoegen” hebben we een boekje uitgegeven met veel historisch materiaal. In die tijd kwam “Ons Genoegen” nog regelmatig bij elkaar om te improviseren, een toneeltraining te doen, een taalquiz te raden of naar een verhaal te luisteren. En soms nam de kamer deel aan een activiteit van het K.P.G.R.V. Dit naast het hoofddoel om toneel te spelen.

Toneelvereniging “Ons Genoegen” te Leek

Rond de eeuwwisseling bleef, zoals bij veel rederijkerskamers, uiteindelijk alleen het toneelspelen over. Vandaar dat in 2024 is besloten de naam “toneelvereniging Ons Genoegen” aan te nemen. Dit geeft precies de activiteiten van de vereniging aan. Temeer omdat het woord rederijkerskamer in onbruik is geraakt. Wel houdt de vereniging, vanwege langdurige contacten in het verleden, nog op afstand contact met het K.P.G.R.V. door een dubbel-lidmaatschap aan te bieden aan de leden.

meer historie: Historie uitgebreid