Het lijk in vriezer


Rederijkerskamer "Ons Genoegen"


speelde op zaterdag 18 maart 2000
in Zalencentrum "De Postwagen" te Tolbert:

"HET LIJK IN DE VRIEZER"

van Teun Minses.

Het stuk speelt in de dertiger jaren. Indie was nog van "ons". De familie is kort geleden gerepatrieerd. De kolonel is gepensioneerd maar is en blijft militair. Mevrouw kan Indie niet vergeten en hult zich nog steeds in een sarong. Dochter Tobi is in dat verre land groot geworden en nu te oud om hier een goede partij te vinden...

Korte inhoud:

Stel: Je bent met een onschuldig tijdverdrijf bezig. Je hebt een schietschijf aan de muur in je tuin bevestigd en je schiet - uiteraard met scherpe munitie - op die schietschijf. Dat iemand een veilge schuilplaats in jouw schuurtje meent te hebben gevonden kan jij natuurlijk niet weten.

Een schot...een gil...je gaat kijken en er ligt een lijk op de grond. Wat doe je in zo'n geval....Precies... je dumpt het in de vrieskist. Je belt je adjudant op om het onfortuinlijke slschtoffer op te ruimen en klaar is Kees...Dat waren we vroeger in de tropen ook zo gewend als er iemand in je schootsveld liep.

Dit overkomt onze kolonel buiten dienst. De adjudant komt, in gezelschap van zijn nichtje. Het lijk is echter verdwenen, spoorloos.
De kolonel haalt opgelucht adem, geen lijk, geen problemen. De adjudant is daar niet zo gerust op...als er een lijk was, moet die er nu nog zijn of....het is door iemand meegenomen....En dan moet je je afvragen wat ze ermee van plan zijn.
De kolonel wimpelt alle bezwaren luchtig weg, geen lijk, geen moeilijkheden.
Plotseling duikt er een dreigbrief op: 20.000 gulden of het slachtoffer komt op de meest ongelegen momenten te voorschijn.

Rolverdeling:
Kolonel de kolonel Hans Greuter
Mevrouw zijn echtgenote Ans Bronsema
Tobi hun dochter Marianne Holwerda
James de butler Theo Jager
Ria de tuinvrouw Dicky van Zanten
Adjudant vroeger in dienst van de kolonel   Henk Nijland
Dicky z'n nichtje Marloes Bronsema
  
Regie:  Teun Minses
Regieassistente:  Hanna Sleyster
Inspeciente:  Grethe Koiter
Grime:  Trieneke Engels
Techniek:  Adrie Willekes
en Rene van Kessel