In Memoriam - Fred Göbel

Oud-lid Fred Göbel overleden op 30 april 2021

Op 83-jarige leeftijd is ons oud-lid Fred Göbel overleden. Wij wensen Akkie Göbel, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om het verlies van Fred te dragen.

Wij hebben Fred vanaf 1966 leren kennen als een sociale, warme persoonlijkheid met zeker ook enige eigenzinnigheid. Zijn brede interesse heeft hem naar Ons Genoegen gedreven en hij is altijd heel loyaal aan de kamer gebleven. Ook al was het in de jaren ’70 en begin jaren ’80 niet eenvoudig lid te zijn van Ons Genoegen toen het ledental steeds verder inkromp.

Voor hem moet de opbloei van de kamer in 1983 ongetwijfeld een hoogtepunt zijn geweest. Een ander hoogtepunt is voor Fred het optreden in het sketchje ‘Gelukbrengende scherven’ geweest in de Stadsschouwburg Groningen in 1992 bij het 125-jarig bestaan van het Rederijkersverbond KPGRV.

Fred heeft bestuurlijk veel voor Ons Genoegen betekend. Zo was hij eind jaren ’70 – begin jaren ’80 secretaris van de kamer en na de eeuwwisseling nog een groot aantal jaren voorzitter van de kamer. En daarnaast heeft hij in de decorploeg jaren zijn beste krachten gegeven.

In 2017 heeft Fred het 125-jarig bestaan van Ons Genoegen nog met veel plezier als lid meegemaakt. Hij heeft daar vele oude bekenden de hand kunnen schudden. Dat was voor Fred een mooi moment om na 51 jaar afscheid te nemen als lid om direct daarna donateur te worden. Ook daarin was Fred heel loyaal aan de kamer.

Ons Genoegen is Fred veel dank verschuldigd voor zijn persoonlijkheid en zijn vele werk dat hij voor de kamer heeft verzet.